Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

viviana_stefanska
viviana_stefanska

Mgr. Viviana Štefanská

Advokátska koncipientka
+421 911 848 463 | stefanska@ufgb.sk

Spolupráca s advokátskou kanceláriou UFGB mi umožňuje pracovať s inšpiratívnymi ľuďmi, ktorí sú zároveň fundovanými odborníkmi a takisto mi dáva príležitosť získavať cenné skúsenosti v najrôznejších právnych oblastiach. Náročné projekty a prípady, ktoré s kolegami riešime, sú dôkazom, že klienti plne dôverujú schopnostiam právnikov pôsobiacich v našej kancelárii.

Špecializujem sa najmä na oblasti rodinného práva, ochrany ľudských práv, ústavného práva, medicínskeho práva, súdnych sporov a trestného práva.

Pred nástupom do advokátskej kancelárie UFGB som pôsobila ako právna asistentka vo významnej zahraničnej a slovenskej advokátskej kancelárii. 

Počas štúdia som absolvovala odbornú stáž na Európskom súde pre ľudské práva a v Centre pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže. Zároveň som sa počas štúdia zúčastnila viacerých právnických súťaží a simulovaných súdnych sporov zameraných na právo Európskej únie a ochranu ľudských práv. Letnú školu zameranú na jadrovú energetiku som absolvovala na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov v Moskve, Ruská federácia.

Hovorím plynule anglicky a slovinsky, pasívne rusky a španielsky. Vo voľnom čase rada cestujem, športujem a trávim čas s rodinou a priateľmi.

Dosiahnuté vzdelanie a získaná kvalifikácia:

  • Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Mgr. (právo)