Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

miroslav_vasko_landscape
miroslav_vasko_square

Mgr. Miroslav Vaško

Advokát
+421 904 319 980 | vasko@ufgb.sk

Pre spoluprácu s advokátskou kanceláriou UFGB som sa rozhodol z dôvodu, že mi ponúkla priestor pre sebarealizáciu tak v profesionálnej, ako aj osobnostnej oblasti. Zároveň máme rovnaký pohľad na spôsob poskytovania právnych služieb, ktorý zahŕňa nielen najvyššiu mieru odbornosti, ale aj jedinečný prístup ku klientovi a riešeniu jeho problémov. Spolu s profesionálnym a dynamickým tímom vieme poskytnúť klientovi inovatívne služby a zaručiť jeho úplnú spokojnosť.   

Vo svojej praxi sa špecializujem na sektor poisťovníctva. Okrem toho sa venujem právu nehnuteľností a stavebníctva, korporátnemu právu, konkurzom, reštrukturalizáciám a sporovej agende. V oblasti zmluvného práva pripravujem a negociujem pre klientov rozličné druhy obchodnoprávnych a občianskoprávnych kontraktov. 

V oblasti sporovej agendy som získali výnimočné skúsenosti pri riešení náročných obchodnoprávnych a pracovnoprávnych prípadov, ako aj pri zastupovaní klientov v sporoch o ochranu osobnosti. Niektoré tieto kauzy boli spoločensky a mediálne ostro sledované, a preto si vyžadovali citlivý prístup a detailne prepracovanú taktiku.

Vo svojej doterajšej kariére som pôsobil vo viacerých významných slovenských advokátskych kanceláriách, kde som klientom poskytoval pestrú škálu právnych služieb. Kariéru som však začínal ako interný právnik v bankovom sektore. 

Plynule hovorím anglicky a vo voľnom čase sa venujem najmä rodine, dobrej knihe a rekreačnému športovaniu.

Dosiahnuté vzdelanie a získaná kvalifikácia:

  • Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Mgr. (právo)