Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

peter_staricek
peter_staricek

JUDr. Bc. Peter Staríček

advokátsky koncipient
+421 911 848 477 | staricek@ufgb.sk

S advokátskou kanceláriou UFGB som sa rozhodol spolupracovať, pretože zdieľame rovnaký pohľad na poskytovanie profesionálneho právneho servisu, ktorého základom je prekonať očakávania klienta. Dynamický, ambiciózny a odborne vystužený kolektív kancelárie je zárukou profesijného a osobnostného rastu všetkých členov tímu. 

Mojou prednosťou je najmä procesné právo a súdne spory, zastupovanie klientov na pojednávaniach pred súdmi všetkých inštancií a znalosť rozhodovacích tendencií súdov pri posudzovaní uplatnených nárokov či procesných návrhov. Okrem sporovej agendy sa špecializujem na obchodné právo, právo obchodných spoločností, rodinné právo, spotrebiteľské právo a na problematiku dobrovoľných dražieb.

Vo svojej doterajšej praxi som nadobudol cenné skúsenosti najmä dlhoročným pôsobením v justičnom prostredí, kde som absolvoval odbornú justičnú skúšku. Niekoľko rokov som pracoval aj pre advokátsku kanceláriu poskytujúcu právne služby prevažne talianskej klientele.

Hovorím plynule anglicky a taliansky, pasívne poľsky. Vo voľnom čase sa venujem literatúre, publikujem knižne a časopisecky, spolupracujem ako recenzent umeleckej literatúry s RTVS. Zo športov preferujem cyklistiku a futbal, súťažne hrávam šach. Rád cestujem a spoznávam nové zaujímavé miesta.

Dosiahnuté vzdelanie a získaná kvalifikácia:

  • Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Mgr. (právo)

  • Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, JUDr. (právo)

  • Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (prebiehajúce externé štúdium v odbore taliansky jazyk a kultúra) 

  • Odborná justičná skúška