Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

erik_lacko
erik_lacko

JUDr. Erik Lacko

advokátsky koncipient
+421 911 541 560 | lacko@ufgb.sk

Pre advokátsku kanceláriu UFGB som sa rozhodol najmä kvôli jej partnerom, ktorí ma oslovili už na pracovnom pohovore. Sú to mladí, ambiciózni profesionáli s ľudským prístupom ako k zamestnancom, tak ku klientom. Vďaka ich bohatým skúsenostiam majú nesmierny rozhľad, vďaka čomu si dokážu pri svojej práci udržiavať potrebný nadhľad.

K výkonu advokácie zaujali moderný prístup, čo im umožňuje používať inovatívne spôsoby riešenia životných situácii klientov. Vážim si, že môžem nadobúdať nové skúsenosti pod odborným vedením partnerov advokátskej kancelárie UFGB.

Pred príchodom do advokátskej kancelárie UFGB som niekoľko rokov pôsobil ako advokátsky koncipient v popredných slovenských advokátskych kanceláriách.

Špecializujem sa na právo obchodných spoločností, zmluvné právo, nehnuteľnosti a stavebníctvo, právo cenných papierov, pracovné právo, správne právo a právo duševného vlastníctva. V roku 2015 som sa zúčastnil študentského sympózia z obchodného práva, v rámci ktorého bol môj príspevok publikovaný v spoločnom zborníku.

Hovorím anglicky a pasívne nemecky. Riadim sa mottom „v zdravom tele zdravý duch“, a preto sa vo voľnom čase venujem fitness a rôznym športom, najmä volejbalu. Rovnako rád cestujem a spoznávam nové kultúry, jedlá a tradície.

Dosiahnuté vzdelanie a získaná kvalifikácia:

  • Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Mgr. (právo)

  • Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, JUDr. (právo)