Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

jan_falath
jan_falath

JUDr. Bc. Ján Falath

Partner
+421 905 866 438 | falath@ufgb.sk

Advokátska kancelária UFGB je pre mňa – ako jej zakladajúceho partnera – splnený sen, ktorý sa stal realitou. Základným kameňom nášho úspechu sú a vždy budú ľudia, ktorými sa obklopujeme. Vďaka tomu môžeme nasadiť na každý prípad tých najlepších odborníkov, ktorí klienta bezpečne dovedú do cieľa. 

Ako transakčný právnik sa primárne orientujem na právo nehnuteľností a stavebníctvo, právo duševného vlastníctva, technológií a na mediálne právo. Na každodennej báze zastrešujem agendu zmluvného práva, kde tvorím a negociujem pre klientov širokú škálu obchodných kontraktov. 

V oblasti sporovej agendy, zahŕňajúcej aj obchodné a investičné arbitráže, som nadobudol cenné skúsenosti pri riešení náročných káuz týkajúcich sa najmä developerských projektov a výstavby, farmácie, ochrany osobnosti a nekalej súťaže. 

Špecializujem sa aj na obhajobu v trestnom konaní a zastupovaniu klientov vo veciach rodiny, vzťahov medzi manželmi, rodičovských práv a starostlivosti o maloletých. Ako aktívnemu športovcovi je mi blízke aj športové právo.

Pred založením advokátskej kancelárie UFGB som pracoval vo viacerých renomovaných advokátskych kanceláriách pôsobiacich na Slovensku a v Českej republike, kde som sa špecializoval na vyššie uvedené právne odvetvia. 

Plynule hovorím anglicky, pasívne nemecky a taliansky. Životnú energiu nachádzam v cestovaní, kultúre a kvalitnej gastronómii.

Dosiahnuté vzdelanie a získaná kvalifikácia:

  • Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Mgr. (právo)

  • Právnická fakulta Paneurópskej vysokej školy, JUDr. (právo) 

  • Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy, Bc. (Ekonomika a manažment podniku)