Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

sona_tothova_landscape
sona_tothova_square

JUDr. Soňa Tóthová

Advokátka
+421 905 149 466 | tothova@ufgb.sk

S advokátskou kanceláriou UFGB som sa rozhodla spolupracovať, nakoľko mi ako skúsenej a ambicióznej advokátke vytvorila ideálne podmienky na môj ďalší profesionálny rast, kariérny postup a sebarealizáciu. Okrem zodpovednosti za vedenie rozmanitých prípadov a projektov poskytujem každodennú podporu našim koncipientom pri riešení náročných úloh. 

Vo svojej právnej praxi sa špecializujem na oblasť práva nehnuteľností a stavebného práva, vrátane územných a stavebných konaní. Cenné skúsenosti som nadobudla aj na katastrálnom úrade, kde som riešila rôznorodé otázky pozemkového práva. 

Dlhodobo som pôsobila v renomovanej slovenskej advokátskej kancelárii, kde som poskytovala právne poradenstvo širokému okruhu domácich aj zahraničných klientov v mnohých právnych odvetviach, zahŕňajúcich okrem iného občianske, obchodné, korporátne súťažné, pracovné, konkurzné, trestné a rodinné právo (najmä s medzinárodným prvkom). 

Mám bohaté znalosti a skúsenosti so zastupovaním klientov v civilných, správnych a trestných konaniach, keďže som taktiež riešila mnohé významné prípady pred Najvyšším súdom SR a Ústavným súdom SR. 

Plynule hovorím anglicky a nemecky a vo voľnom čase sa naplno venujem svojej rodine.

Dosiahnuté vzdelanie a získaná kvalifikácia:

  • Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Mgr. (právo)
  • Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, JUDr. (právo)