Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

01 August 2019

Zdravotná dokumentácia nabrala na dôveryhodnosti

Prečítajte si aktuálny rozhovor s našim kolegom Ondrejom Urbanom, partnerom advokátskej kancelárie UFGB, ktorý sa svojej praxi špecializuje aj na medicínske právo. Ondrej odpovedal na otázky redaktorky Ivany Štefúnovej, týkajúce sa čerstvej novely Trestného zákona, ktorá s účinnosťou od 1. augusta 2019 zaviedla novú skutkovú podstatu trestného činu fal­šo­va­nia a vy­ho­to­ve­nia nep­rav­di­vej zdra­vot­nej do­ku­men­tá­cie (§ 352a Trestného zákona).

19 June 2019

Súdny dvor EÚ sa postavil na stranu zamestnancov

Súdny dvor EÚ sa v nedávnom rozhodnutí postavil na stranu zamestnancov a jednoznačne vymedzil, akým spôsobom budú zamestnávatelia povinní evidovať pracovný čas zamestnancov. Rozhodnutie zasiahne i slovenských zamestnávateľov, preto si pozorne prečítajte náš článok k tejto téme.

07 June 2019

UFGB získala ocenenie v súťaži Právnická firma roka 2019

Advokátska kancelária UFGB bola opäť ocenená v celoslovenskej prestížnej súťaži Právnická firma roka 2019 v oblastiach súťažného práva a energetiky.

UFGB
18 April 2019

Nová smernica o autorskom práve – kontroverzia či diskriminácia?

Európsky parlament schválili novú smernicu o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu, ktorá vyvoláva polemiku v radoch odbornej i laickej verejnosti, a to predovšetkým kvôli svojmu striktnému postoju vo vzťahu k získavaniu a poskytovaniu informácií a s tým súvisiacu hrozbu obmedzovania práva na slobodu prejavu.

22 March 2019

Sú zdravotné údaje pacientov v bezpečí?

GDPR ovplyvňuje všetky oblasti ľudského života. Osobitnú pozornosť si vyžaduje spracúvanie údajov týkajúcich sa zdravotnej dokumentácie zdravotníckymi zariadeniami a nemocnicami. Keďže problematika ochrany tohto druhu osobných údajov je veľmi komplikovanou a najmä neprebádanou oblasťou, postup každého zdravotníckeho zariadenia v tejto oblasti by mal byť koordinovaný skúseným odborníkom v oblasti ochrany osobných údajov.
11 March 2019

Rezolútny postoj Ústavného súdu k prevodom poľnohospodárskej pôdy

Dňa 11.02.2019 bol v Zbierke zákonov vyhlásený nález Ústavného súdu Slovenskej republiky (spisová značka PL. ÚS 20/2014 zo dňa 14.11.2018) o nesúlade určitých ustanovení zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku s Ústavou Slovenskej republiky. 

20 February 2019

Príspevok UFGB do ICLG: Environment & Climate Change Law 2019

Hrdým prispievateľom do prestížnej medzinárodnej publikácie ICLG: Environment & Climate Change Law 2019, zahŕňajúcej 26 jurisdikcií, sa stala už aj advokátska kancelária UFGB.

UFGB
12 January 2019

Príspevok UFGB do ICLG: Merger Control 2019

Hrdým prispievateľom do prestížnej medzinárodnej publikácie ICLG: Merger Control 2019, zahŕňajúcej 55 jurisdikcií, sa stala už aj advokátska kancelária UFGB.

UFGB
20 November 2018

UFGB na medicínsko-právnickej konferencii MedLaw 2018

"Diagnóza nie je viac ako právo." Odborníci advokátskej kancelárie UFGB na medicínske právo vystúpili s touto témou pred odbornou a laickou verejnosťou na treťom ročníku medicínsko-právnickej konferencie MedLaw 2018.

UFGB
13 July 2018

UFGB získala ocenenie v súťaži Právnická firma roka 2018

Naša advokátska kancelária bola ocenená v celoslovenskej prestížnej súťaži Právnická firma roka 2018, organizovanej týždenníkom Trend a vydavateľstvom EPRAVO Group, ako odporúčaná advokátska kancelária v oblasti súťažného práva.

UFGB