Skočiť na hlavný obsah

S nami ste vždy o krok vpred

19 June 2019

Súdny dvor EÚ sa postavil na stranu zamestnancov

Súdny dvor EÚ sa v nedávnom rozhodnutí postavil na stranu zamestnancov a jednoznačne vymedzil, akým spôsobom budú zamestnávatelia povinní evidovať pracovný čas zamestnancov. Rozhodnutie zasiahne i slovenských zamestnávateľov, preto si pozorne prečítajte náš článok k tejto téme.

07 June 2019

UFGB získala ocenenie v súťaži Právnická firma roka 2019

Advokátska kancelária UFGB bola opäť ocenená v celoslovenskej prestížnej súťaži Právnická firma roka 2019 v oblastiach súťažného práva a energetiky.

UFGB
18 April 2019

Nová smernica o autorskom práve – kontroverzia či diskriminácia?

Európsky parlament schválili novú smernicu o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu, ktorá vyvoláva polemiku v radoch odbornej i laickej verejnosti, a to predovšetkým kvôli svojmu striktnému postoju vo vzťahu k získavaniu a poskytovaniu informácií a s tým súvisiacu hrozbu obmedzovania práva na slobodu prejavu.

22 March 2019

Sú zdravotné údaje pacientov v bezpečí?

GDPR ovplyvňuje všetky oblasti ľudského života. Osobitnú pozornosť si vyžaduje spracúvanie údajov týkajúcich sa zdravotnej dokumentácie zdravotníckymi zariadeniami a nemocnicami. Keďže problematika ochrany tohto druhu osobných údajov je veľmi komplikovanou a najmä neprebádanou oblasťou, postup každého zdravotníckeho zariadenia v tejto oblasti by mal byť koordinovaný skúseným odborníkom v oblasti ochrany osobných údajov.
11 March 2019

Rezolútny postoj Ústavného súdu k prevodom poľnohospodárskej pôdy

Dňa 11.02.2019 bol v Zbierke zákonov vyhlásený nález Ústavného súdu Slovenskej republiky (spisová značka PL. ÚS 20/2014 zo dňa 14.11.2018) o nesúlade určitých ustanovení zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku s Ústavou Slovenskej republiky. 

20 February 2019

Príspevok UFGB do ICLG: Environment & Climate Change Law 2019

Hrdým prispievateľom do prestížnej medzinárodnej publikácie ICLG: Environment & Climate Change Law 2019, zahŕňajúcej 26 jurisdikcií, sa stala už aj advokátska kancelária UFGB.

UFGB
12 January 2019

Príspevok UFGB do ICLG: Merger Control 2019

Hrdým prispievateľom do prestížnej medzinárodnej publikácie ICLG: Merger Control 2019, zahŕňajúcej 55 jurisdikcií, sa stala už aj advokátska kancelária UFGB.

UFGB
20 November 2018

UFGB na medicínsko-právnickej konferencii MedLaw 2018

"Diagnóza nie je viac ako právo." Odborníci advokátskej kancelárie UFGB na medicínske právo vystúpili s touto témou pred odbornou a laickou verejnosťou na treťom ročníku medicínsko-právnickej konferencie MedLaw 2018.

UFGB
13 July 2018

UFGB získala ocenenie v súťaži Právnická firma roka 2018

Naša advokátska kancelária bola ocenená v celoslovenskej prestížnej súťaži Právnická firma roka 2018, organizovanej týždenníkom Trend a vydavateľstvom EPRAVO Group, ako odporúčaná advokátska kancelária v oblasti súťažného práva.

UFGB